Hur fungerar en värmepump och vad är skillnaderna i kvalitet?

Värmepumpar går helt automatiskt. De är säkra, billiga och miljövänliga. Den nästan underhållsfria uppvärmningen kännetecknas av de lägsta uppvärmningskostnaderna och en lång livslängd.
Men hur fungerar en värmepump och vad är skillnaderna i kvalitet?
Ta reda på hur värmen från marken, luften eller grundvattnet effektivt kan användas för uppvärmning och varmvatten:

Fungerar som ett kylskåp, men omvänt

Värmepumpar använder den omgivande värmen från marken, luften eller grundvattnet. Denna värme ”pumpas” till en högre temperatur och överförs till värmesystemet.
Den omgivande värmen värmer upp ett flytande arbetsmedium (köldmedium), vilket innebär att det avdunstar och därmed absorberar mycket värme.

En kompressor komprimerar det gasformiga köldmediet. Detta ökar trycket och temperaturen.
Det heta, gasformiga köldmediet överför sedan den absorberade värmen till värmevattnet eller varmvattnet i en värmeväxlare.
Arbetsvätskan svalnar och blir flytande igen. Köldmediet expanderas sedan igen och rinner tillbaka in i förångaren.
Sedan börjar cykeln om igen.

Professionell planering och montering är avgörande

Värmepumpens värmesystem är krävande när det gäller planering och integrering av dem i värmeavledningssystemet. Professionell planering, dimensionering och installation kräver därför en specialist som är specialiserad på värmepumpar.
De högsta effektivitetsnivåerna är endast möjliga med många års erfarenhet, omfattande kunskap och högkvalitativa systemkomponenter.
För att permanent kunna dra nytta av låga driftskostnader bör inställningarna kontrolleras ungefär vartannat år.

Hastighetsreglerande värmepumpar är effektivare

Värmepumpar med varvtalsreglering kallas också modulerande värmepumpar.
Beroende på det faktiska behovet anpassar sig energin som ska användas kontinuerligt. Detta förbättrar effektiviteten med upp till 25%. Tillkopplingscyklerna minskar, vilket förlänger kompressorns livslängd.
Förvärvskostnaderna för en intelligent effektreglering är något högre. På grund av den bättre årliga prestandafaktorn och de resulterande minskade uppvärmningskostnaderna gör investeringen också ekonomisk mening.

Direkt expansionsteknik för ytterligare effektivitetsökning

Den direkta avdunstningstekniken – med CO2-djupssonden patenterad oss och ytan kollektor direkt system – garanterar högsta möjliga effektivitetsgrad.
Denna teknik kräver ingen strömkällspump. Värmepumpen omvandlar en kilowattimme el till upp till fem kilowattimmar värmeenergi.
Det innebär att upp till åttio procent av den värmeenergi som krävs kan erhållas gratis från miljön.

Skillnader i kvalitet även när det gäller ljudnivå

Värmepumpar av hög kvalitet fungerar särskilt tyst. Den högsta ljudeffektnivån bör beaktas, särskilt med luftvärmepumpar installerade utomhus.

Kylfunktion

Många värmepumpar är också utrustade med en kylfunktion. De kan användas för kylning utan mycket extra ansträngning.

Integrerad internetanslutning

Med en integrerad internetanslutning är det möjligt att komma åt värmepumpen var som helst, smartare bergvärme kallar vi det. Inställningar kan ändras när som helst via smartphone, surfplatta eller bärbar dator.
I händelse av fel kan kundtjänst också komma åt värmepumpen utan att behöva vara på plats.

Sofistikerade kontroller

En intelligent styrning anpassar sig efter respektive behov och ger därmed högsta möjliga besparingar.
Helst reagerar kontrollen oberoende på temperatur, väder och det aktuella elpriset.
Den största besparingspotentialen utnyttjas med integrationen av solcellssystem, batterilagring, e-mobilitet och hushanteringssystem.

Behöver du hjälp med bergvärme i Göteborg, vi hjälper dig med ditt projekt och svarar gärna på dina frågor.