Uppvärmning utan gas

När gör du flytten till bergvärme?

En värmepump går på el, så du behöver inte längre gas för att värma ditt hus. I själva verket använder en värmepump mycket mindre energi än en gaspanna och avger mindre utsläpp.

Värmepump

En värmepump kan appliceras på alla typer av hus, men den mest ekonomiska konfigurationen är en värmepump som gör låg temperatur, mellan 29 och 46 grader Celsius. Detta är endast möjligt när det gäller lågtemperaturradiatorer eller golvvärme och ett välisolerat hus. Därför används högtemperaturvärmepumpar för befintliga byggnader. De värmer vattnet mellan 49 och 81 grader Celsius och en större renovering är vanligtvis inte nödvändig. Vi installerar din bergvärme runt Göteborg.

Gasanslutning

Regeringen vill sluta använda gas från 2049 och framåt, och vissa kommuner lägger redan fram förslag för att starta denna process. Till exempel har det inlämnats ett förslag för att endast tillåta nybyggnation utan gasanslutning. Nu är det fortfarande obligatoriskt att förse varje hus med en gasanslutning. I så fall måste huset utformas energieffektivt eller till och med neutralt från början. Detta förhindrar ytterligare investeringar efteråt.

Finansiering av en värmepump

En värmepump är billigare än en gaspanna. Köpet är högre, men tack vare lägre månadskostnader är du i slutändan billigare. Finansieringen på nästa sida är gynnsam och tack vare besparingarna i värmepumpen är avkastningen positiv. Dessutom släpper det ut mindre utsläpp, vilket gör ditt bidrag till miljön!